"Văn hóa chất lượng là nền tảng cho sự phát triển bền vững"

Hoạt động nổi bật

Kế hoạch số 165/KH-DCT về thực hiện rà soát, điều chỉnh, cập nhật, bổ sung, xây dựng mới ngân hàng...

14/03/2023

Căn cứ Quy định thi, kiểm tra số 3414/QĐ-DCT; Căn cứ Tiến độ đào tạo năm học 2022-2023 và căn cứ số...

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh xếp hạng Top 50 trên bảng xếp hạng trường đại...

17/02/2023

Viet Nam’s University Rankings (VNUR) – bảng xếp hạng các trường đại học của Việt Nam, vừa công bố...

Ngành Công nghệ thực phẩm của Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM đạt chuẩn chất lượng giáo...

28/12/2022

Ngày 16/12/2022, Hội đồng Đánh giá Giáo dục Đại học (Higher Education Review Board, HERB) thuộc tổ...

Xem thêm

Khảo sát chất lượng

Báo cáo kết quả khảo sát tình hình việc làm của SV tốt nghiệp năm 2021

31/12/2021

Báo cáo kết quả khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2021 của Trường Đại học...

Quyết định số 2069/QĐ-DCT về việc ban hành Quy định về công tác lấy ý kiến các bên liên quan

01/10/2021

Quyết định số 2069/QĐ-DCT ngày 01/10/2021 về việc ban hành Quy định về công tác lấy ý kiến các bên...

Kế hoạch số 477/KH-DCT về việc triển khai thực hiện khảo sát lấy ý kiến của tân sinh viên

01/10/2021

Kế hoạch số 477/KH-DCT về việc triển khai thực hiện khảo sát lấy ý kiến của sinh viên mới nhập học,...

Xem thêm