Trường đại học công nghiệp thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

----- Khoa Công nghệ Điện - Điện tử -----

Đào tạo

KHAI GIẢNG LỚP CHUYÊN ĐỀ  THIẾT KẾ BẢN VẼ ĐIỆN VÀ LẬP DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH ĐIỆN

KHAI GIẢNG LỚP CHUYÊN ĐỀ THIẾT KẾ BẢN VẼ ĐIỆN VÀ LẬP DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH ĐIỆN

Do các chuyên gia đã và đang thực hiện các dự án thiết kế điện và lập dự toán các công trình điện thực tế bên ngoài trực tiếp giảng dạy.

KHAI GIẢNG KHÓA HỌC LẬP TRÌNH ARDUINO CƠ BẢN

KHAI GIẢNG KHÓA HỌC LẬP TRÌNH ARDUINO CƠ BẢN

Khóa học cung cấp các kiến thức cơ bản về phần cứng và ngôn ngữ lập trình điều khiển trên bo Arduino

Giới thiệu mô hình giáo dục bậc THPT - HUFI

Giới thiệu mô hình giáo dục bậc THPT - HUFI

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh là trường công lập đào tạo đa ngành nghề, nhiều bậc đạo tạo từ bậc THPT đến đại học và sau đại học, trong đó có bậc THPT theo hệ (GDTX). Từ năm 2009 Trung tâm Giáo dục phổ thông ra đời nhằm đáp ứng...