STT

Họ Và Tên

Chức vụ

Bộ môn

SĐT

Email

1

ThS. Lê Thành Tới

Phụ trách khoa

Điện tử

0908361564

toilt@hufi.edu.vn

2

TS. Văn Tấn Lượng

Phó khoa

Điện công nghiệp

0909653157

luonghepc@gmail.com

3

Võ Thị Lệ Phước

NV - Giáo vụ

 

0983162778

phuocvtl@hufi.edu.vn

4

ThS. Trần Văn Hải

Giảng viên

Điện công nghiệp

0977666059

haitv@hufi.edu.vn

5

ThS. Bùi Văn Hiền

Giảng viên

Điện công nghiệp

0961086011

hienbv@hufi.edu.vn

6

ThS. Chiêm Trọng Hiển

Giảng viên

Điện công nghiệp

0908459413

hienct@hufi.edu.vn

7

TS. Phạm Thị Xuân Hoa

Giảng viên

Điện công nghiệp

0989969660

hoaptx@hufi.edu.vn

8

TS. Phan Xuân Lễ

Giảng viên Trưởng BM

Điện công nghiệp

0986959404

phanxuanle.ts@gmail.com

9

ThS. Đoàn Xuân Nam

Giảng viên

Điện công nghiệp

0947241213

namdx@hufi.edu.vn

10

ThS. Nguyễn Thị Thanh Trúc

Giảng viên

Điện công nghiệp

0986628684

trucntt@hufi.edu.vn

11

ThS. Võ Song Vệ

Giảng viên

Điện công nghiệp

0986297915

vevs@hufi.edu.vn

12

ThS. Ngô Hoàng Ấn

Giảng viên

Phó BM

Điện tử

0907743363

annh@hufi.edu.vn

13

ThS. Trần Trọng Hiếu

Giảng viên

Điện tử

0932010812

hieutt@hufi.edu.vn

14

ThS. Lê Văn Phúc

GV - Bí thư LCĐoàn Khoa

Điện tử

0977511584

phuclv@hufi.edu.vn

15

ThS. Hoàng Đắc Huy

Giảng viên

Điện tử

0908540861

huyhd@hufi.edu.vn

16

ThS. Đặng Ngọc Khoa

Giảng viên

Điện tử

0909455689

khoadn@hufi.edu.vn

17

Lê Khắc Sinh

Giảng viên

Điện tử

0909215148

sinhlk@hufi.edu.vn

18

TS. Trần Thanh Trang

Giảng viên

Điện tử

0918093975

trangtt@hufi.edu.vn

19

ThS. Nguyễn Phú Công

Giảng viên

Phó BM

Tự động hóa

0906976985

congnp@hufi.edu.vn

20

ThS. Trần Thị Như Hà

Giảng viên

Tự động hóa

0905833731

hattn@hufi.edu.vn

21

ThS. Trần Hoàn

Giảng viên

Tự động hóa

0978394143

hoantran205@gmail.com

22

ThS. Bùi Quang Huy

NV - Tổ trưởng Công Đoàn

Tự động hóa

0915598293

huybq@hufi.edu.vn

23

ThS. Dương Văn Khải

Giảng viên

Tự động hóa

0787037467

khaidv@hufi.edu.vn

24

ThS. Lê Minh Thanh

Giảng viên

Tự động hóa

0908606182

thanhlm@hufi.edu.vn

25

ThS. Nguyễn Thị Bích Hậu

Giảng viên

Điện công nghiệp

0376710158

hauntb@hufi.edu.vn

26

PGS.TS. Hồ Văn Khương

GV thỉnh giảng

Điện tử

0779900719

khuong.hovan@gmail.com