Trường đại học công nghiệp thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

----- Khoa Công nghệ Điện - Điện tử -----

Khảo sát trực tuyến

Khảo sát trực tuyến nhu cầu, chương trình đào tạo trình độ Đại học ngành Quản lý năng lượng

Khảo sát trực tuyến nhu cầu, chương trình đào tạo trình độ Đại học ngành Quản lý năng lượng

- Thời gian thực hiện: từ ngày 14/4/2021-24/4/2021
- Đối tượng áp dụng: Tất cả các đối tượng
- Hình thức khảo sát: khảo sát online

KHẢO SÁT VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN SAU KHI TỐT NGHIỆP

KHẢO SÁT VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN SAU KHI TỐT NGHIỆP

- Thời gian thực hiện: từ ngày 28/10/2020-20/12/2020
- Đối tượng áp dụng: Sinh viên thuộc khoa CN Điện - Điện tử tốt nghiệp đợt Tháng 3/2019, Tháng 8/2019, Tháng 3/2020, Tháng 9/2020
- Hình thức khảo sát: khảo sát online