KHOA CÔNG NGHỆ ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

 

Link một số hình ảnh buổi lễ