Danh sách sinh viên chưa liên hệ khoa để nhận đồ án học phần 3 (Đồ án tốt nghiệp)

  • 08/05/2020
  • 3

Khoa CN Điện - Điện tử thông báo đến những em có tên trong danh sách (theo file đính kèm) chưa liên hệ khoa để nhận đồ án học phần 3. Sinh viên liên hệ với khoa từ ngày ra thông bao đến hết ngày 15/05/2020, sau ngày này sinh viên không liên hệ xem như không làm đồ án. 

Danh sách sinh viên chưa nhận đồ án

                                                                                                                                                              Khoa CN Điện - Điện tử

Bài viết mới hơn
Khoa CNKT Điện, Điện tử thuộc Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh. FanPage: facebook.com/khoadiencntp/
31 Chế Lan Viên, Tây Thạnh, Tân Phú_ Điện thoại (08) 38 143.067 -Ngày làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6 -Buổi sáng: Từ 7h00 đến 11h30 -Buổi chiều: Từ 13h00 đến 16h30