Danh sách sinh viên đủ điều kiện cấp chứng chỉ Giáo dục quốc phòng - An ninh

  • 13/12/2019
  • 77

Danh sách sinh viên đủ điều kiện cấp chứng chỉ Giáo dục quốc phòng - An ninh

http://sinhvien.hufi.edu.vn/NewsDetail.aspx?NewsID=2222

Khoa CNKT Điện, Điện tử thuộc Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh. FanPage: facebook.com/khoadiencntp/
31 Chế Lan Viên, Tây Thạnh, Tân Phú_ Điện thoại (08) 38 143.067 -Ngày làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6 -Buổi sáng: Từ 7h00 đến 11h30 -Buổi chiều: Từ 13h00 đến 16h30