Trường đại học công nghiệp thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

Khoa Công nghệ Điện - Điện tử

Đào tạo

Khoa Công nghệ Điện - Điện tử ra mắt ngành học mới, ngành: Quản lý năng lượng

Khoa Công nghệ Điện - Điện tử ra mắt ngành học mới, ngành: Quản lý năng lượng

Bắt đầu tuyển sinh và đào tạo từ năm học 2021 - 2022
- 40% kiến thức về Quản trị Kinh doanh
- 60% kiến thức về chuyên ngành Quản lý điện
- Giảm ngay 5% Học phí cho SV nhập học năm 2021

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ KỸ THUẬT ĐIỆN 2021

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ KỸ THUẬT ĐIỆN 2021

CTĐT áp dụng cho khóa tuyển sinh từ năm 2021

HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

TRÌNH ĐỘ: ĐẠI HỌC
NGÀNH: QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG
MÃ NGÀNH: 7510602

KHAI GIẢNG LỚP CHUYÊN ĐỀ  THIẾT KẾ BẢN VẼ ĐIỆN VÀ LẬP DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH ĐIỆN

KHAI GIẢNG LỚP CHUYÊN ĐỀ THIẾT KẾ BẢN VẼ ĐIỆN VÀ LẬP DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH ĐIỆN

Do các chuyên gia đã và đang thực hiện các dự án thiết kế điện và lập dự toán các công trình điện thực tế bên ngoài trực tiếp giảng dạy.

KHAI GIẢNG KHÓA HỌC LẬP TRÌNH ARDUINO CƠ BẢN

KHAI GIẢNG KHÓA HỌC LẬP TRÌNH ARDUINO CƠ BẢN

Khóa học cung cấp các kiến thức cơ bản về phần cứng và ngôn ngữ lập trình điều khiển trên bo Arduino

1 2 3 > >>