Danh mục đề cương môn học năm 2017

  • 23/10/2019
  • 193

1. Giải tích mạch

2. Lý thuyết trường điện từ

3 .Điện tử cơ bản

4.Thực hành điện tử cơ bản

5. Vi mạch tuyến tính

6. Trang bị điện

7. Kỹ thuật đo lường

8. Thực hành kỹ thuật đo lường

9. Kỹ thuật xung - số

10. Thực hành kỹ thuật xung - số

11. Tín hiệu và hệ thống

12. An toàn điện - điện tử

13. CAD trong kỹ thuật điện

14. Thực hành điều khiển tự động

15. Điện tử công suất

16. Thực hành diện tử công suất

17. Vi điều khiển

18. Điện tử y sinh

19. Mạng cung cấp điện

20. Thực hành trang bị điện

21. Hệ thống điện

22. Thí nghiệm  hệ thống điện

23. Tự động hóa quá trình công nghệ

24. Giải tích mạng trên máy tính

25. Thiết bị điện ứng dụng trong phân phối điện

26. Điện tử công suất trong năng lượng gió và mặt trời

27. Thiết kế đường dây và trạm biến áp

28. Kỹ thuật số 2

29. Thực hành kỹ thuật số 2

30. Thiết kế vi mạch số trên FPGA

31. Thực hành thiết kế vi mạch số trên FPGA

32. Đo lường và điều khiển bằng máy tính

33. Quang điện tử

34. Kỹ thuật Robot

35. PLC nâng cao

35. Thiết bị và hệ thống tự động

36. Truyền số liệu và mạng

37. Thực hành truyền số liệu và mạng

38. Mạng viễn thông

39. Anten truyền sóng

40. Hệ thống viễn thông

41. Đồ án chuyên ngành viễn thông

42. Thông tin di động

43. Điện tử thông tin

44. Kỹ thuật siêu cao tần

45. Thiết kế và tối ưu hóa viễn thông mạng di động

46. Tham quan kiến tập

47. Thực tập nghề nghiệp kỹ thuật

48. Thực tập quản lý sản xuất và công nghệ

49. Hệ thống SCADA

50. CAD trong kỹ thuật điện tử

51. Đồ án học phần 1

52. Đồ án học phần 2

53. Máy điện

54. Thí nghiệm máy điện

55. Lý thuyết điều khiển tự động

56. Thực hành vi điều khiển

57. Điều khiển logic khả trình (PLC)

58. Thực hành PLC

59. Quản lý và sử dụng năng lượng hiệu quả

60. Thực hành điện cơ bản

61. Thực hành điều khiển dây chuyền công nghiệp

62. Truyền động điện

63. Đồ án chuyên ngành điện

64. Đồ án chuyên ngành điện tử

65. Kỹ thuật truyền thanh

66. Điện tử ứng dụng

67. Thực hành điện tử ứng dụng

68. Xử lý ảnh

69. Đồ án chuyên ngành tự động hóa - điều khiển

70. Thiết kế hệ thống nhúng 

71. Thực hành thiết kế hệ thống nhúng

72. Khóa luận tốt nghiệp

73. Quản trị học

74. Anh văn A1, A2, B1, B2

75. Toán cao cấp A1

76. Toán kỹ thuật

77. Kỹ năng ứng dụng CNTT

78. Giáo dục thể chất 1

79. Giáo dục thể chất 2

80. Giáo dục thể chất 3

81. Giáo dục Quốc phòng AN 1

82. Giáo dục Quốc phòng AN2

83. Giáo dục Quốc phòng AN3

84. Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac- Leenin 1

85. Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac- Leenin 2

86. Tư tưởng Hồ Chí Minh

87. Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam

 

Khoa CNKT Điện, Điện tử thuộc Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh. FanPage: facebook.com/khoadiencntp/
31 Chế Lan Viên, Tây Thạnh, Tân Phú_ Điện thoại (08) 38 143.067 -Ngày làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6 -Buổi sáng: Từ 7h00 đến 11h30 -Buổi chiều: Từ 13h00 đến 16h30