Điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2018-2019

  • 28/08/2019
  • 10

Điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2018-2019

Sinh viên phản hồi điểm rèn luyện từ ngày 28/08/2019 đến ngày 04/09/2019.

Từ ngày 05/09/2019 lớp Trưởng liên hệ cô Giáo vụ nhận bảng điểm rèn luyện để ký.

 

Khoa CNKT Điện, Điện tử thuộc Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh. FanPage: facebook.com/khoadiencntp/
31 Chế Lan Viên, Tây Thạnh, Tân Phú_ Điện thoại (08) 38 143.067 -Ngày làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6 -Buổi sáng: Từ 7h00 đến 11h30 -Buổi chiều: Từ 13h00 đến 16h30