CO CAU TO CHUC

  • 12/10/2017
  • 54

STT Họ Và Tên Chức vụ Bộ môn SĐT Email
1 ThS. Lê Thành Tới Phụ trách khoa Điện tử 0908361564 toilt@hufi.edu.vn
2 TS. Văn Tấn Lượng Phó khoa Điện công nghiệp 0909653157 luonghepc@gmail.com
3 Võ Thị Lệ Phước NV - Giáo vụ   0983162778 phuocvtl@hufi.edu.vn
4 ThS. Trần Văn Hải Giảng viên Điện công nghiệp 0977666059 haitv@hufi.edu.vn
5 ThS. Bùi Văn Hiền Giảng viên Điện công nghiệp 0961086011 hienbv@hufi.edu.vn
6 ThS. Chiêm Trọng Hiển Giảng viên Điện công nghiệp 0908459413 hienct@hufi.edu.vn
7 TS. Phạm Thị Xuân Hoa Giảng viên Điện công nghiệp 0989969660 hoaptx@hufi.edu.vn
8 TS. Phan Xuân Lễ Giảng viên Trưởng BM Điện công nghiệp 0986959404 phanxuanle.ts@gmail.com
9 ThS. Đoàn Xuân Nam Giảng viên Điện công nghiệp 0947241213 namdx@hufi.edu.vn
10 ThS. Nguyễn Thị Thanh Trúc Giảng viên Điện công nghiệp 0986628684 trucntt@hufi.edu.vn
11 ThS. Võ Song Vệ Giảng viên Điện công nghiệp 0986297915 vevs@hufi.edu.vn
12 ThS. Ngô Hoàng Ấn

Giảng viên

Phó BM

Điện tử 0907743363 annh@hufi.edu.vn
13 ThS. Trần Trọng Hiếu Giảng viên Điện tử 0932010812 hieutt@hufi.edu.vn
14 ThS. Lê Văn Phúc TG - Bí thư Đoàn Khoa Điện tử

0977511584

phuclv@hufi.edu.vn
15 Hoàng Đắc Huy Giảng viên Điện tử 0908540861 huyhd@hufi.edu.vn
16 ThS. Đặng Ngọc Khoa Giảng viên Điện tử 0909455689 khoadn@hufi.edu.vn
17 Lê Khắc Sinh Giảng viên Điện tử 0909215148 sinhlk@hufi.edu.vn
18 TS. Trần Thanh Trang Giảng viên Điện tử 0918093975 trangtt@hufi.edu.vn
19 ThS. Nguyễn Phú Công

Giảng viên

Phó BM

Tự động hóa 0906976985 congnp@hufi.edu.vn
20 ThS. Trần Thị Như Hà Giảng viên Tự động hóa 0905833731 hattn@hufi.edu.vn
21 ThS. Trần Hoàn Giảng viên Tự động hóa 0978394143 hoantran205@gmail.com
22 Bùi Quang Huy NV - Tổ trưởng CĐ Tự động hóa 0915598293 huybq@hufi.edu.vn
23 Dương Văn Khải Giảng viên Tự động hóa 0918842689 khaidv@hufi.edu.vn
24 ThS. Lê Minh Thanh Giảng viên Tự động hóa 0908606182 thanhlm@hufi.edu.vn
25 Nguyễn Thị Bích Hậu Giảng viên Điện công nghiệp 0376710158 hauntb@hufi.edu.vn
26 PGS.TS. Hồ Văn Khương GV thỉnh giảng Điện tử 0779900719 khuong.hovan@gmail.com

 

 

 

Khoa CNKT Điện, Điện tử thuộc Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh. FanPage: facebook.com/khoadiencntp/
31 Chế Lan Viên, Tây Thạnh, Tân Phú_ Điện thoại (08) 38 143.067 -Ngày làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6 -Buổi sáng: Từ 7h00 đến 11h30 -Buổi chiều: Từ 13h00 đến 16h30