Giới thiệu khoa

  • 11/10/2017
  • 326

Clip_Giới thiệu về Khoa CN Điện - Điện tử

GIỚI THIỆU VỀ KHOA CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

Khoa Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử được thành lập năm 2002 với đội ngũ giảng viên trẻ, nhiệt tình và kinh nghiệm. Tập thể giảng viên không ngừng học hỏi và phấn đấu, hiện nay khoa là nơi đào tạo và nghiên cứu trong lĩnh vực Điện - Điện tử và Tự động hóa. Hiện tại, khoa có hai bộ môn: Bộ môn Điện công nghiệp và Bộ môn Điện tử, với 12 phòng thí nghiệm hiện đại để phục vụ công tác giảng dạy và nghiên cứu cho sinh viên và giảng viên các ngành điện, điện tử và tự động hóa – điều khiển. Mỗi năm, khoa cung cấp hàng trăm sinh viên có chất lượng đáp ứng nhu cầu thị trường lao động Việt Nam.
Hầu hết, khoảng 95% sinh viên tốt nghiệp từ khoa Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử ra trường đều có việc làm đúng chuyên ngành. Các doanh nghiệp phần lớn đánh giá sinh viên chịu khó làm việc, học hỏi, tay nghề và kiến thức chuyên ngành đáp ứng được yêu cầu của công việc.
Hiện nay, khoa Điện  - Điện tử đào tạo chủ yếu 04 chuyên ngành:
-        Kỹ thuật điện
-        Kỹ thuật điện tử
-        Tự động hóa – Điều khiển
-        Điện tử viễn thông
Với các hệ đào tạo: cao đẳng chính quy, đại học chính quy, đại học liên thông.
Cơ hội việc làm của các các ngành trên như sau:
Ngành Kỹ thuật điện, Kỹ thuật điện tử
Sau khi tốt nghiêp, Kỹ sư ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử có thể đảm nhiệm các vị trí sau:
−  Thiết kế trong các dây chuyền sản xuất; thiết kế kỹ thuật tại các phòng kỹ thuật;
−  Nhân viên phòng kỹ thuật; phòng kinh doanh tại các công ty thương mại về ngành Điện, Điện tử; 
−  Chuyên viên kỹ thuật bảo trì, bảo dưỡng thiết bị tại các công ty xí nghiệp;
−  Chuyên viên giám sát kỹ thuật cho các dự án lắp đặt thiết bị Điện, Điện tử
−  Chuyên viên nghiên cứu và phát triển các dự án trong sản xuất;
− Cán bộ giảng dạy trong các trường cao đẳng, trung cấp về đào tạo chuyên ngành Điện, Điện tử. 
Ngành Tự động hóa – Điều khiển
Sau khi tốt nghiêp, Kỹ sư ngành Tự động hóa – Điều khiển có thể đảm nhiệm các vị trí sau:
−  Thiết kế trong các dây chuyền sản xuất; thiết kế kỹ thuật tại các phòng kỹ thuật;
−  Nhân viên phòng kỹ thuật;  phòng kinh doanh cho các công ty thương mại về ngành Tự động hóa – Điều khiển; 
−  Chuyên viên kỹ thuật bảo trì, bảo dưỡng hệ thống tự động tại các công ty xí nghiệp;
−  Chuyên viên giám sát kỹ thuật cho các dự án lắp đặt thiết bị Tự động hóa – Điều khiển;
−  Chuyên viên nghiên cứu và phát triển các dự án trong sản xuất;
− Cán bộ giảng dạy trong các trường cao đẳng, trung cấp về đào tạo chuyên ngành Tự động hóa – Điều khiển. 
Ngành Điện tử viễn thông
Sau khi tốt nghiêp, Kỹ sư ngành Điện tử viễn thông có thể đảm nhiệm các vị trí sau:
−  Thiết kế trong các dây chuyền sản xuất; thiết kế kỹ thuật tại các phòng kỹ thuật;
−  Nhân viên phòng kỹ thuật; phòng kinh doanh cho các công ty thương mại về ngành Điện tử viễn thông; 
−  Chuyên viên kỹ thuật bảo trì, bảo dưỡng thiết bị viễn thông;
−  Chuyên viên giám sát kỹ thuật cho các dự án lắp đặt thiết bị viễn thông;
−  Chuyên viên nghiên cứu và phát triển các dự án trong sản xuất về viễn thông;
           −  Cán bộ giảng dạy trong các trường cao đẳng, trung cấp về đào tạo chuyên ngành Điện tử viễn thông.
CƠ SỞ VẬT CHẤT KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ, TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP. HỒ CHÍ MINH GỒM:
- Văn Phòng Khoa,
- 12 Phòng Thực Hành:
        + P. PLC;
        + P.Vi Điều Khiển;
        + P.Tự Động Hóa;
        + P. Trang bị Điện;
        + P. Đo Lường Cảm Biến;
        + P. Hệ Thống Điện 1, 2;
 
Một số hình ảnh khu nhà xưởng Thực Hành chuyên ngành
 

Khu xưởng TH dây truyền đồ uống Công nghiệp Việt - Đức

 

 

 

Khoa CNKT Điện, Điện tử thuộc Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh. FanPage: facebook.com/khoadiencntp/
31 Chế Lan Viên, Tây Thạnh, Tân Phú_ Điện thoại (08) 38 143.067 -Ngày làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6 -Buổi sáng: Từ 7h00 đến 11h30 -Buổi chiều: Từ 13h00 đến 16h30