Khảo sát việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp

  • 08/10/2019
  • 805

Để biết được tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp.  Khoa CN Điện - Điện tử tiến hành

khảo sát về tình hình việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp như sau:

- Thời gian thực hiện: từ ngày 08/10/2019-15/11/2019

- Đối tượng áp dụng: Sinh viên thuộc khoa CN Điện - Điện tử tốt nghiệp đợt Tháng 8/2018, Tháng 4/2019, Tháng 8/2019

- Hình thức khảo sát: khảo sát online, sinh viên vào đường link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevaqWKDWNZs2dMlKARUN-w7Uo2JI--9QPVuBAJjFAXuHLqBg/viewform

và trả lời các câu hỏi trên phiếu khảo sát theo hướng dẫn.

Đây là hoạt động thường kì, đề nghị sinh viên quan tâm, tập trung cho ý kiến một cách trung thực để Khoa có cơ sở cái tiến chất lượng dạy học nhằm phục vụ người học được tốt hơn

* Lưu ý: + Những sinh viên đã có việc làm thì điền đầy đủ thông tin tên công ty và địa chỉ của công ty; làm khảo sát câu 1, bỏ qua câu 2 đến câu 4, và làm tiếp từ câu 5 đến câu 15
              + Những sinh viên chưa có việc làm thì làm khảo sát từ câu 1 đến câu 4, bỏ qua câu 5 đến câu 14, và làm tiếp khảo sát câu 15

Khoa CN Điện - Điện tử

Khoa CNKT Điện, Điện tử thuộc Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh. FanPage: facebook.com/khoadiencntp/
31 Chế Lan Viên, Tây Thạnh, Tân Phú_ Điện thoại (08) 38 143.067 -Ngày làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6 -Buổi sáng: Từ 7h00 đến 11h30 -Buổi chiều: Từ 13h00 đến 16h30