Trường đại học công nghiệp thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

Khoa Công nghệ Điện - Điện tử

Khoa học công nghệ

Robot, camera AI giành giải đổi mới sáng tạo của Qualcomm

Robot, camera AI giành giải đổi mới sáng tạo của Qualcomm

trao giải trong cuộc thi do Qualcomm tổ chức tại Việt Nam

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ - TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HCM

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ - TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HCM

Ngành công nghệ kỹ thuật điện, điện tử của Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM sẽ trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản, chuyên sâu về lĩnh vực kỹ thuật điện, điện tử

Quản lý năng lượng sẽ là "chìa khóa" thành công của các doanh nghiệp SME

Quản lý năng lượng sẽ là "chìa khóa" thành công của các doanh nghiệp SME

Quản lý năng lượng là một trong những lĩnh vực then chốt và là một phạm trù mà các SME cần phải tối ưu hóa để không chỉ dẫn đầu cuộc chơi, mà còn là để doanh nghiệp có thể tồn tại.

1 2 > >>