Trường đại học công nghiệp thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

Khoa Công nghệ Điện - Điện tử

Liên hệ với chúng tôi

  • 31 Chế Lan Viên, Tây Thạnh, Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh.

  • (028) 38 143.067

  • kcnddt@hufi.edu.vn