Trường đại học công nghiệp thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

Khoa Công nghệ Điện - Điện tử

Hội đồng chấm luận văn Thạc sĩ ngành Kỹ thuật điện - Khóa 1

Hội đồng 1_chấm luận văn Thạc sĩ ngành Kỹ thuật điện - Khóa 1, Khoa Công nghệ Điện - Điện tử

VIDEO GIỚI THIỆU KHOA CN ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

Khoa Công nghệ Điện - Điện tử
Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh

CHUYÊN MỤC: GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP_NGÀNH QLNL_HTV7

Giới thiệu và tuyển sinh ngành Quản lý năng lượng năm học 2021 - 2022, Khoa Công nghệ Điện - Điện...

Các thế hệ Sinh viên Khoa CN Điện - Điện tử, Chúc mừng ngày 20.11

Hình ảnh Sinh viên và Cựu Sinh viên (từ năm 2012 đến năm 2020) về chúc mừng Thầy, Cô ngày...

Tiết mục nhảy mashup của SV Khoa Điện - Điện tử

Tiết mục nhảy Mashup của SV Khoa Điện tử trong Hội diễn văn nghệ Chào mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam

Giới thiệu Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM

CƠ SỞ CHÍNH
số 140 Lê Trọng Tấn, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh,

1 2 > >>