Phân công hướng dẫn đồ án môn học, đồ án, khóa luận tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2019-2020

  • 17/02/2020
  • 147

Phân công hướng dẫn đồ án chuyên ngành điện lớp 08DHDT

Phân công hướng dẫn đồ án chuyên ngành điện tử lớp 08DHDT

Phân công hướng dẫn đồ án chuyên ngành Tự động hóa điều khiển lớp 08DHTDH

Phân công hướng dẫn đồ án Học phần 1 lớp 09DHDT

Phân công hướng dẫn đồ án Học phần 1 lớp 09DHTDH

Phân công hướng dẫn đồ án Học phần 2 - đồ án tốt nghiệp lớp 08DHLDT

Phân công hướng dẫn đồ án, Khóa luận tốt nghiệp lớp 07DHDT

Lưu ý:  + Sinh viên liên hệ với giáo viên để nhận đồ án.

             + Riêng đồ án khóa luận tốt nghiệp sinh viên khóa 04DH, 05DH, 06DH đăng ký tại Văn phòng khoa hoặc gởi mail đăng ký cho cô giáo vụ qua địa chỉ mail: phuocvtl@cntp.edu.vn ghi rõ mã số sinh viên, tên, lớp, chuyên ngành học để Khoa tổng hợp và phân công GVHD. Hạn chót đăng ký 29/02/2020. Sinh viên phải đăng ký trên web mới có danh sách vào điểm, đăng ký ở khoa chỉ để phân công GVHD. 

Khoa CNKT Điện, Điện tử thuộc Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh. FanPage: facebook.com/khoadiencntp/
31 Chế Lan Viên, Tây Thạnh, Tân Phú_ Điện thoại (08) 38 143.067 -Ngày làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6 -Buổi sáng: Từ 7h00 đến 11h30 -Buổi chiều: Từ 13h00 đến 16h30