Tập huấn Thiết kế thi công tủ điện

  • 16/05/2020
  • 5

Xem Kế hoạch chi tiết và mẫu biểu đăng ký thực hiện

* Lưu ý: SV tham dự đăng ký theo mẫu và gửi về email: congcdcntphcm@gmail.com trước ngày 25/05/2020

- Kế hoạch tổ chức

- Mẫu biểu đăng ký

Bài viết mới hơn
Khoa CNKT Điện, Điện tử thuộc Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh. FanPage: facebook.com/khoadiencntp/
31 Chế Lan Viên, Tây Thạnh, Tân Phú_ Điện thoại (08) 38 143.067 -Ngày làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6 -Buổi sáng: Từ 7h00 đến 11h30 -Buổi chiều: Từ 13h00 đến 16h30