Trường đại học công nghiệp thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

Khoa Công nghệ Điện - Điện tử

Thông báo

KHẢO SÁT TÌNH HÌNH VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 VÀ 2 NĂM 2020, ĐỢT 1 NĂM 2021

KHẢO SÁT TÌNH HÌNH VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 VÀ 2 NĂM 2020, ĐỢT 1 NĂM 2021

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp.HCM, Khoa CN Điện - Điện tử triển khai khảo sát về tình trạng việc làm của sinh viên tốt nghiệp

Thông báo Tuyển sinh Thạc sĩ năm 2021

Thông báo Tuyển sinh Thạc sĩ năm 2021

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc điều chỉnh thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2021

Thông báo đăng ký thực tập tốt nghiệp - Đợt 2

Thông báo đăng ký thực tập tốt nghiệp - Đợt 2

Sinh viên đăng ký thực tập tốt nghiệp - Đợt 2 ngày 20/12/2021

Thông báo thực tập tốt nghiệp lớp 09DHDT1 (Chuyên ngành kỹ thuật điện tử)

Thông báo thực tập tốt nghiệp lớp 09DHDT1 (Chuyên ngành kỹ thuật điện tử)

- Thời gian: Từ 01/12/2021-25/01/2022.
- Sinh viên liên hệ với Giảng viên hướng dẫn để làm thủ tục TTTN (danh sách đính kèm)

Thông báo thay đổi link tham dự hội đồng chấm Khóa luận tốt nghiệp

Thông báo thay đổi link tham dự hội đồng chấm Khóa luận tốt nghiệp

Chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa HK1 năm học 2021-2022

1 2 3 4 5 > >>