Thông báo kế hoạch tham quan thực tế tại nhà máy khóa 08DHDT và 08DHTDH

  • 09/10/2019
  • 25

Đăng ký tham quan thực tế tại nhà máy

- Thời gian đăng ký: từ 09/10/2019 đến 31/10/2019

- Đối tượng: Sinh viên khóa 08DHDT và 08DHTDH; khóa 07DHDT chưa đăng ký tham quan năm trước

- Địa điểm đăng ký: Văn phòng khoa CN Điện - Điện tử

Thông báo kế hoạch tham quan thực tế tại nhà máy khóa 08DHDT và 08DHTDH

Khoa CNKT Điện, Điện tử thuộc Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh. FanPage: facebook.com/khoadiencntp/
31 Chế Lan Viên, Tây Thạnh, Tân Phú_ Điện thoại (08) 38 143.067 -Ngày làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6 -Buổi sáng: Từ 7h00 đến 11h30 -Buổi chiều: Từ 13h00 đến 16h30