Thông báo_Quy định về trang phục của GV, SV khi vào xưởng TH

  • 02/06/2020
  • 121

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh

Khoa Công nghệ Điện - Điện tử

THÔNG BÁO

Quy định về trang phục của GV, SV khi tham gia thực hành tại các phòng thực hành (CS5 - 31 Chế Lan Viên)

Theo nội dung cuộc họp Khoa Công nghệ Điện - Điện tử ngày 20.05.2020

Để đảm bảo an toàn điện và các nội dung trong quy định về an toàn lao động.. Khoa Công nghệ Điện - Điện tử trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh, quy định: tất cả các GV, SV tham gia giảng dạy, học tập thực hành tại xưởng thực hành thuộc quản lý của Khoa, phải mang giầy trước khi vào phòng TH. Quy định trên có hiệu lực kể từ ngày 01.6.2020.

Đề nghị các GV và người phụ trách theo dõi nhắc nhở và yêu cầu SV thực hiện nghiêm túc quy định này

Phó trưởng Khoa_Phụ trách Khoa

Lê Thành Tới

Khoa CNKT Điện, Điện tử thuộc Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh. FanPage: facebook.com/khoadiencntp/
31 Chế Lan Viên, Tây Thạnh, Tân Phú_ Điện thoại (08) 38 143.067 -Ngày làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6 -Buổi sáng: Từ 7h00 đến 11h30 -Buổi chiều: Từ 13h00 đến 16h30