Thông báo nộp đồ án khóa luận tốt nghiệp và hội đồng chấm phản biện đồ án khóa luận tốt nghiệp năm 2020

  • 07/08/2020
  • 1358

Khoa CN Điện - Điện tử thông báo đến sinh viên các khóa về việc nộp đồ án tốt nghiệp, khóa luận tốt nghiệp và phân công hội đồng phản biện như sau:

+ Đồ án tốt nghiệp, khóa luận tốt nghiệp của các lớp gồm: Đồ án học phần 2 lớp 08DHLDT, Đồ án học phần 3 lớp 0506DH, đồ án học phần 2 lớp 15CDDT, khóa luận tốt nghiệp lớp 07DHDT. Hạn chót nộp đồ án khóa luận tốt nghiệp về khoa ngày 14/08/2020.

+ Khóa luận tốt nghiệp nộp phải có: phiếu giao nhiệm vụ (bản pho to), nhận xét và chữ ký của giáo viên hướng dẫn.

+ Sinh viên nộp 2 cuốn đóng bìa màu xanh, không đóng gáy lò xo.

+ Sinh viên gởi file đồ án, khóa luận tốt nghiệp qua mail cho tất cả các thành viên trong hội đồng.

Hoi dong cham do an hoc phan 2 lop 08DHLDT

Hoi dong cham do an hoc phan 3 lop 0506DH

Hoi dong cham khoa luan tot nghiep lop 07DH

Phan cong cham phan bien do an tot nghiep- do an HP2- Lop 08DHL-Hoi dong 1

Phan cong cham phan bien do an tot nghiep-do an HP2- Lop 08DHL-Hoi dong 234

Phan cong cham phan bien do an tot nghiep-do an HP2- Lop 08DHL-Hoi dong 56

Phan cong cham phan bien do an tot nghiep-do an HP3- khoa 0506DH-Hoi dong 1

Phan cong cham phan bien do an tot nghiep-do an HP3- khoa 0506DH-Hoi dong 2

Phan cong cham phan bien khoa luan tot nghiep khoa 07DH- nam hoc 2019-2020_chuyen nganh Ky thuat dien

Phan cong hoi dong cham Khoa luan tot nghiep khoa 07DH - nam hoc 2019-202- chuyen nganh Ky thuat dien tu

Phan cong hoi dong cham khoa luan tot nghiep khoa 07DH- nam hoc 2019-2020-chuyen nganh Tu dong hoa

Trân trọng./.

Khoa CNKT Điện, Điện tử thuộc Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh. FanPage: facebook.com/khoadiencntp/
31 Chế Lan Viên, Tây Thạnh, Tân Phú_ Điện thoại (08) 38 143.067 -Ngày làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6 -Buổi sáng: Từ 7h00 đến 11h30 -Buổi chiều: Từ 13h00 đến 16h30