Thông báo về đóng học phí khóa luận đồ án tốt nghiệp khóa 05, 06, 07DH

  • 04/04/2020
  • 117

Phòng đào tạo đã đăng ký học phần khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên khóa 05, 06, 07DH. Sinh viên vào trang web sinhvien.hufi.edu.vn để xem công nợ và đóng học phí. Riêng những sinh viên làm đồ án tốt nghiệp thì tự đăng ký trên web. 

Sinh viên đã được đăng ký khóa luận thì vào trang web sinhvien.hufi.edu.vn để hủy môn học bổ sung.

Nếu sinh viên không hủy được môn học bổ sung:

      + Đối với sinh viên khóa 07DH gởi thông tin cho bcs lớp, bcs lớp tổng hợp và gởi mail cho cô giáo vụ khoa

      + Đối với sinh viên khóa 05, 06DH gởi thông tin trực tiếp qua mail cho cô giáo vụ khoa.

                                                 Khoa CN Điện - Điện tử

Khoa CNKT Điện, Điện tử thuộc Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh. FanPage: facebook.com/khoadiencntp/
31 Chế Lan Viên, Tây Thạnh, Tân Phú_ Điện thoại (08) 38 143.067 -Ngày làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6 -Buổi sáng: Từ 7h00 đến 11h30 -Buổi chiều: Từ 13h00 đến 16h30