Thông báo về Thực tập tốt nghiệp khóa 08DH và 18CD

  • 03/09/2020
  • 246

Khoa CN Điện - Điện tử thông báo đến sinh viên khóa 08DH và 18CD về việc TTTN như sau:

+ Sinh viên đi TTTN gồm 3 môn: Thực tập nghề nghiệp, kỹ thuật; Tham quan, kiến tập; Thực tập quản lý sản xuất vá công nghệ

+ Thời gian: từ 07/09/2020 đến hết ngày 31/10/2020.

+ Địa điểm: Tại các công ty theo danh sách đính kèm

Danh sách sinh viên khóa 08DHDT tham gia TTTN

Danh sách sinh viên khóa 08DHTDH tham gia TTTN

Danh sách sinh viên khóa 18CDDT tham gia TTTN

Khoa CNKT Điện, Điện tử thuộc Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh. FanPage: facebook.com/khoadiencntp/
31 Chế Lan Viên, Tây Thạnh, Tân Phú_ Điện thoại (08) 38 143.067 -Ngày làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6 -Buổi sáng: Từ 7h00 đến 11h30 -Buổi chiều: Từ 13h00 đến 16h30