Thông báo về việc nộp báo cáo Thực tập tốt nghiệp khóa 07DH

  • 15/04/2020
  • 48

Khoa CN Điện - Điện tử thông báo đến sinh viên khóa 07DH về việc nộp báo cáo thực tập tốt nghiệp như sau:

      + Sinh viên nộp báo cáo Thực tập tốt nghiệp cho giáo viên hướng dẫn qua mail, sinh viên vào đường link để xem địa chỉ mail của GVHD (https://eee.hufi.edu.vn/gioi-thieu-khoa-20171011205722000article/co-cau-to-chuc_article3).

      + Tên file báo cáo sinh viên ghi: mssv-họ tên sv-lop-GVHD, ví dụ: sinh viên Dương Thế Bảo do Thầy Trần Văn Hải hướng dẫn thì ghi: 2002160005-Duong The Bao-07DHDT3-Tran Van Hai

      + Trong báo cáo Thực tập tốt nghiệp phải có nhận xét, chữ ký, và đóng dấu của công ty. Sinh viên chụp hình hoặc scan nhận xét của công ty và đưa vào báo cáo.

      + Hạn chót sinh viên nộp báo cáo cho giáo viên hướng dẫn ngày 27.04.2020

                                                                                                                               Khoa CN Điện - Điện tử

Khoa CNKT Điện, Điện tử thuộc Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh. FanPage: facebook.com/khoadiencntp/
31 Chế Lan Viên, Tây Thạnh, Tân Phú_ Điện thoại (08) 38 143.067 -Ngày làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6 -Buổi sáng: Từ 7h00 đến 11h30 -Buổi chiều: Từ 13h00 đến 16h30