Thông báo về việc triển khai học phần khóa luận khóa 05,06,07DH

  • 20/03/2020
  • 165

Theo thông báo 147 ngày 18/3/2020 của Nhà trường về việc triển khai học phần khóa luận tốt nghiệp hoặc môn học bổ sung và chỉ đạo của Ban chủ nhiệm Khoa. Nay khoa CN Điện - Điện tử thông báo đến sinh viên như sau:

              1. Tất cả sinh viên khóa 05,06,07 ĐH làm khóa luận tốt nghiệp (thay vì như trước sinh viên được xét đủ điều kiện làm khóa luận mới được làm).

               2. Sinh viên xem danh sách phân công đính kèm, có 2 file 1 file khóa 07DH và 1 file khóa 05,06DH

Danh sách phân công làm khóa luận tốt nghiệp khóa 07DH

Danh sách phân công làm khóa luận tốt nghiệp khóa 05,06DH

               3. Sinh viên khóa 05,06DH nếu đã học tất cả môn bổ sung rồi và giờ chỉ làm đồ án thì gởi mail phản hồi cho cô Giáo vụ khoa.

Thời gian sinh viên gởi phản hồi hạn chót ngày 25/3/2020, sinh viên gởi phản hồi về mail cho cô Giáo vụ khoa qua địa chỉ mail phuocvtl@cntp.edu.vn. Sau ngày 25/3/2020 Khoa sẽ gởi tất cả danh sách về phòng đào tạo, mọi phản hồi của sinh viên sẽ không được giải quyết.

                                                                                                                                         Khoa CN Điện - Điện tử

Khoa CNKT Điện, Điện tử thuộc Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh. FanPage: facebook.com/khoadiencntp/
31 Chế Lan Viên, Tây Thạnh, Tân Phú_ Điện thoại (08) 38 143.067 -Ngày làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6 -Buổi sáng: Từ 7h00 đến 11h30 -Buổi chiều: Từ 13h00 đến 16h30