Trường đại học công nghiệp thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

----- Khoa Công nghệ Điện - Điện tử -----

Khoa học công nghệ

Hội nghị Khoa học Quốc gia 2021

Hội nghị Khoa học Quốc gia 2021

Hội nghị khoa học Quốc gia FAIR-2021 (được tổ chức tại HUFI vào ngày 12,13/8/2021):
-

Danh sách các bài báo Khoa Công nghệ Điện - Điện tử năm 2020

Danh sách các bài báo Khoa Công nghệ Điện - Điện tử năm 2020

Danh sách tiếp tục được cập nhật đến hết năm học 2020 - 2021...

Phát minh mới về mạch điện tử siêu nhỏ

Phát minh mới về mạch điện tử siêu nhỏ

Mạch điện tử siêu nhỏ (Silicon chip) mới được thiết kế nhỏ hơn tới 1000 lần, hoạt động dưới sự điều khiển của các hạt ánh sáng để thực hiện các phép tính, một cải tiến lớn so với các mạch điện tử hiện nay đang sử dụng dòng điện.

Ngành Điện – Điện tử trong xã hội hiện đại

Ngành Điện – Điện tử trong xã hội hiện đại

Là ngành nghề quan trọng trong đời sống và sản xuất, nhưng với nhiều phụ huynh và học sinh, ngành Điện– Điện tử vẫn còn là ẩn số. Những mối băn khoăn chủ yếu của người học đó là: học như thế nào, cơ hội nghề nghiệp và thu nhập ra sao?

10 phát minh thế kỉ 20 ảnh hưởng ngành điện tử

10 phát minh thế kỉ 20 ảnh hưởng ngành điện tử

10 phát minh kì diệu của thế kỷ 20 đã tạo nền móng cho ngành công nghệ điện tử ngày nay
Nguồn bài viết: http://gamehub.vn/hub/10-phat-minh-the-ki-20-anh-huong-nganh-dien-tu-ngay-nay.24730/