DANH MỤC CÁC ĐẦU SÁCH 

Liên hệ hỗ trợ - T. Phúc_số Zalo: 0977511584Email: phuclv@hufi.edu.vn

STT TÊN SÁCH LOẠI SÁCH SỐ LƯỢNG GIÁ THÀNH
01 TH điện cơ bản Photo 150 Cập nhật
02 TH điện tử cơ bản Photo 150 Cập nhật
03 TH kỹ thuật xung số Photo 150 Cập nhật
04 TH đo lường cảm biến Photo 50 Cập nhật
05 TH PLC Photo 150 Cập nhật
06 TH vi điều khiển Photo 50 Cập nhật
07 TH điện tử công xuất Photo 250 Cập nhật
08 Mạch điện 1 Photo 50 Cập nhật
09 Điện tử cơ bản Photo 250 Cập nhật
10 TH PLC nâng cao Photo 50 Cập nhật
         

Link đăng ký mua sách dành cho cá nhân mua lẻ

Link đăng ký mua sách cho tập thể, nhóm

(Nội dung đang tiếp tục cập nhật)