Trường đại học công nghiệp thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

Khoa Công nghệ Điện - Điện tử

Khảo sát trực tuyến

KHẢO SÁT TÌNH HÌNH VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 VÀ 2 NĂM 2020, ĐỢT 1 NĂM 2021

KHẢO SÁT TÌNH HÌNH VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 VÀ 2 NĂM 2020, ĐỢT 1 NĂM 2021

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp.HCM, Khoa CN Điện - Điện tử triển khai khảo sát về tình trạng việc làm của sinh viên tốt nghiệp

Đăng ký chuyên ngành học - ngành Công nghệ điện, điện tử

Đăng ký chuyên ngành học - ngành Công nghệ điện, điện tử

Dành cho sinh viên ngành CNKT Điện, Điện Tử (khóa 10)

Khảo sát trực tuyến nhu cầu, chương trình đào tạo trình độ Đại học ngành Quản lý năng lượng

Khảo sát trực tuyến nhu cầu, chương trình đào tạo trình độ Đại học ngành Quản lý năng lượng

- Thời gian thực hiện: từ ngày 14/4/2021-24/4/2021
- Đối tượng áp dụng: Tất cả các đối tượng
- Hình thức khảo sát: khảo sát online

KHẢO SÁT VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN SAU KHI TỐT NGHIỆP

KHẢO SÁT VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN SAU KHI TỐT NGHIỆP

- Thời gian thực hiện: từ ngày 28/10/2020-20/12/2020
- Đối tượng áp dụng: Sinh viên thuộc khoa CN Điện - Điện tử tốt nghiệp đợt Tháng 3/2019, Tháng 8/2019, Tháng 3/2020, Tháng 9/2020
- Hình thức khảo sát: khảo sát online