Trường đại học công nghiệp thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

Khoa Công nghệ Điện - Điện tử

Thực tập - Kiến tập

Tham quan thực tế tại Công ty TNHH đầu tư công nghệ âm thanh Triệu Gia

Tham quan thực tế tại Công ty TNHH đầu tư công nghệ âm thanh Triệu Gia

Chuyên ngành Kỹ thuật điện tử khóa 09DH
Hình ảnh cập nhật mới...

Tham quan thực tế tại công ty lớp 09DHTDH

Tham quan thực tế tại công ty lớp 09DHTDH

Lưu ý: Các nhóm trưởng liên hệ trực tiếp với Thầy Công để Thầy triển khai các công việc trước khi đi tham quan tại công ty

Kế hoạch tham quan thực tế tại các công ty dành cho khóa 09DH

Kế hoạch tham quan thực tế tại các công ty dành cho khóa 09DH

Sinh viên đăng ký Cô Phước (giáo vụ khoa) từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/10/2020.

Tham quan thực tế lớp 08DHTDH tại công ty SMC

Tham quan thực tế lớp 08DHTDH tại công ty SMC

Khoa CN Điện - Điện tử thông báo đến các sinh viên lớp 08DHTDH1,2 tham quan thực tế như sau: 
Thời gian tham quan: ngày 19/12/2019 và 20/12/2019. Sinh viên có mặt tại 31 Chế Lan Viên vào lúc 7h00. sẽ có xe đưa sinh viên đến công ty.
Địa điểm:...

1 2 > >>